Verkeersinzicht, anticiperen en gevaarherkenning

Als stelregel moet je aanhouden:

VERWACHT HET ONVERWACHTE.

Zodra jij jou wezenloos schrikt door het één of ander dan heb jij je niet goed voorbereidt. Want de stelregel is:

VERWACHT HET ONVERWACHTE.

Verkeersinzicht.

Verkeersinzicht is dat jij het vermogen of inzicht hebt om te handelen in niet geregelde situatie's en het op de juiste wijze reageren op plotseling veranderende verkeerssituatie's
Dit houdt in: alles wat er in het verkeer geregeld is door middel van verkeersregels, verkeerstekens, aanwijzingen, en bij wet is geen verkeersinzicht.
Verkeersinzicht heeft wel heel veel te maken met o.a. aangepast verkeersgedrag, sociale aspecten, betere doorstroming, veiligheid en sparen van het milieu.

Soms kan het in het verkeer nodig zijn om niet geheel in lijn te handelen met de verkeersregels omdat dit in bepaalde situatie's de veiligheid, doorstroming of het milieu ten goede komt.
Je moet een mogelijk gevaar of probleem op tijd herkennen en een daarvoor verkeersinzichtelijke veilige en goede oplossing kiezen of je van jouw sociale kant laten zien.

Verkeersinzichtelijke oplossingen.

Enkele voorbeelden om duidelijk te maken wat verkeersinzichtelijke oplossingen of handelingen zijn:

• Je hebt volgens de regels voorrang maar er komt een bestuurder op de kruisende weg met hoge snelheid aanrijden. Ga er vanuit dat je deze dan misschien toch maar voor moet laten gaan. Let ook op het achterop komend verkeer of dat ziet dat jij stopt.

• Laat bestuurders bij een wegversmalling als dit niet door verkeersborden is geregeld voorgaan als dit de doorstroming bevordert. Grotere voertuigen kunnen moeilijker remmen en optrekken heb daar begrip voor. Maak er geen wedstrijd van wie het eerst is.

• Denk bij slecht weer of harde wind met name aan de zwakkere verkeersdeelnemers en laat deze voorgaan als de situatie hierom vraagt. Auto,s en fietsers komen niet uit de luchtvallen maar takken uit de bomen wel let daarop.

• Denk om aangepast verkeersgedrag in woonwijken, binnen een erf, bij scholen, speelplaatsen etc. kinderen zijn vaak onoplettend en speels en onvoorspelbaar.

• Weet jij hoeveel millimeter profiel er nog bij jou op de autobanden aanwezig is? Toch wel belangrijk als het in eens hard begint te regenen. Is er minder dan 3 millimeter dan moet je toch terdege rekening mee houden dat de waterafvoer drastisch minder wordt. Meer volgafstand en een minder hoge snelheid is dan aanbevolen.

• Denk ook aan minder validen en die slecht ter been zijn of bijvoorbeeld slecht ziend zijn. Geef ze de gelegenheid om over te steken en neem extra passerruimte als je er omheen rijdt.

• Pas bij slecht weer of matige weg condities je snelheid aan en neem een grotere volgafstand in acht zodat je meer tijd hebt om op onverwachte situaties te reageren.

• Ieder voertuig en iedere bestuurder heeft een ander rijgedrag. Houd daar rekening mee en heb daar begrip voor evenals eventuele belading van een ander voertuig.

• Wees extra alert als je op bochtige of onoverzichtelijke wegen rijdt. Stem hier je snelheid en kijkgedrag tijdig op af en verwacht dat er andere bestuurders aankomen die de bocht afsnijden. Daar kan ook een reden voor zijn dat er iets op het wegdek ligt wat jij nog niet hebt kunnen zien.

• Houd voldoende afstand wanneer een andere bestuurder twijfelt , zoekende of een angstig gedrag vertoont. Bedenk eens wanneer jij ergens vreemd bent en je zoekt wat dan vind jij het ook fijn dat daar rekening mee gehouden wordt.

Aangepast rijgedrag in bepaalde verkeerssituaties.

Denk bij de volgende situaties aan een aangepast rijgedrag:

• slechte weersomstandigheden
• slecht wegdek
• zachte berm
• plassen
• file rijden
• spoorvorming
• wegwerkzaamheden, etc., etc.

Verkeersinzichtelijk handelen.

Verkeersinzichtelijk handelen betekent het tijdig herkennen van en inspelen op:

• Verkeerssituatie's zoals die zich voordoen.
• Situatie's die zich gaan ontwikkelen. (Vooruit denken)
• Situatie's die zich kunnen gaan ontwikkelen (Voorspellen)

Verkeersinzichtelijke factoren.

De volgende factoren zijn bij verkeersinzichtelijk handelen van invloed:

• De mens.( jong, oud, moe, medicatie, drank etc.)
• De weg en de omgeving. (slecht wegdek, verkeersdrukte, polderblindheid, wilde dieren, saai (passiefrijgedrag) etc.)
• Het voertuig. (technische staat, bandenspanning, belading etc.)
• De weersomstandigheden (regen, ijzel, wind, zon, stof etc.)

Verkeersinzichtelijk anticiperend.

Probeer ook verkeersinzichtelijke situatie's zoveel mogelijk rijdend op te lossen.
Goed anticiperen (ver voor je uitkijken en denken) een defensieve rijstijl (rekening houden met de fouten van een ander) voldoende volgafstand tot je voorligger het tijdig snelheid minderen en eventueel terugschakelen zodat je zo min mogelijk hoeft te remmen.
Zoek in lastige verkeerssituatie's oog contact met de andere verkeersdeelnemers of let op de houding en gebaren van de anderen.
Rekening houden met bovenstaande betekent:

• Meer veiligheid.
• Betere doorstroming op de weg.
• Sparen van het milieu.
• Lagere brandstofkosten.
• Minder slijtage aan het voertuig.

Verkeersborden en verkeersinzicht.

Voorbeelden van gevaarherkenning en de verkeersinzichtelijke betekenis van de verkeersborden.
Maar ook bij andere borden kun je een verkeersinzichtelijke betekenis bij bedenken.
Vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid en verkeersinzicht zijn de waarschuwingsborden wel het meest belangrijk.
Bij tijdig anticiperen waarschuwen deze verkeersborden jou voor aankomende gevaarlijke situatie's.
Door de driehoekige vorm met de punt naar boven zijn ze als zodanig goed te herkennen.
Hier een greep uit deze borden met verkeersinzichtelijke voorbeelden van deze verkeersborden.

Verkeersbord J1
Dat je hier een slechte wegdek kunt verwachten dat is geen verkeersinzicht maar doe wat met die informatie.
Let op diepe kuilen in het wegdek en zorg dat je ze op tijd opmerkt zodat jij je route op tijd kunt uitstippelen om de gaten vloeiend te vermijden.
Let op of je kunt uitwijken. Rijd je achter een ander voertuig houdt er dan rekening mee dat deze plotseling kunnen gaan remmen of uitwijken voor die gaten. Houd rekening met afvallende lading.
Bij regenval zullen vooral fietsers en bromfietsers hun koers verleggen om de plassen en kuilen te vermijden. Maar vraag je zelf ook eens af wanneer er een plas water op het wegdek ligt hoe diep het gat er onder is? Wanneer jij zelf op een fiets rijdt en jij zou de plas ontwijken doe dat dan met de auto ook.

Verkeersbord J2

Er komt een bocht dat weet je en je weet ook wat voor kant de bocht opgaat. Verwacht  dat andere bestuurders om wat voor reden dan ook op jouw weghelft terecht komen. Pas je snelheid aan. De ene bocht is overzichtelijk de ander onoverzichtelijk. Verwacht bij deze laatste bocht van alles. De bocht is misschien wel helemaal niet scherp maar hoe is het wegdek schoon of ligt er zand , blubber, olie of andere rotzooi. Er kan wel wat stilstaan in de bocht wat jij opdat moment niet ziet.
Een iets wat te hoge snelheid en je hebt een probleem bij zo'n bocht.
Let op bocht schilden, bermpaaltjes en lantarenpalen hier aan kun je vaak van te voren het verloop van de bocht bepalen.
Belangrijk bij een bocht is : hoe het is zicht bij de bocht en wat is de ruimte.  (smalle of brede rijbaan)

Verkeersbord J8

Rijd defensief en minder tijdig je snelheid. Zoek oogcontact met de andere bestuurder of maak een gebaar maar wees duidelijk in wat je doet. Rem tijdig als je voorrang moet verlenen daar wordt het een stuk duidelijker van voor de andere weggebruiker.
Ook als de kruising heel overzichtelijk is kijk dan toch nog maar eens een keer extra of je niet iets over het hoofd hebt gezien het bord staat er niet voor niets.

Verkeersbord B07
Dat jij een voorrangsweg nadert dat weet je wel. Maar vraag je nou eens af waarom ze dit bord nou bij deze kruising hebben geplaatst? In het verleden zijn er waarschijnlijk velen jou voor geweest die de overkant van de kruising niet hebben gehaald.
En de kruising is zo overzichtelijk rara hoe kan dat?

Verkeersbord J10

Kijk ondanks de beveiliging altijd goed of je kunt oversteken.
Techniek is tenslotte ook niet altijd feilloos.
Verwacht dat de gene die voor je rijdt in eens hardt gaat remmen wanneer de overwegen lichten op rood gaan.
Schrik niet wanneer je dichtbij de overweg bent van plotseling rinkelende bellen of dat het licht ineens op rood gaat.
Laat de overweg vrij wanneer je niet volledig kunt oversteken. Dit wordt nog wel eens vergeten.
Houd hierbij rekening met de lengte van je voertuig en op de doorstroming na spoorwegovergang.

Verkeersbord J16

Matig je snelheid als er wegwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Wegwerkers zijn niet direct met het verkeer bezig maar met hun werkzaamheden.
Denk ook aan invoegend en uitvoegend bouwverkeer, modder of bouwresten op de rijbaan, wegversmallingen etc.
Bij asfalteren kan stoomontwikkeling ontstaan wat het zicht beperkt.
Heb extra aandacht voor fietsers en bromfietsers op de rijbaan.

Verkeersbord J17

Pas tijdig je snelheid aan en houdt rekening met inhalende bestuurders en bestuurders die hun koers verleggen om zo door de versmalling te kunnen komen. Laat op tijd zien wat jij wil doen doorrijden of stoppen dan kunnen de andere weggebruikers daarop inspelen. Let op snel naderende tegenliggers. Ga je met z'n tweeën door de versmalling doe het dan rustig en kijk hoeveel ruimte je aan beide zijdes van je auto hebt en misschien toch nog gaan stilstaan.

Verkeersbord J20

Gladheid en slipgevaar is er niet alleen bij regen, vorst en sneeuw. Spoorvorming, losse steentjes, bladeren of zand op het wegdek dat geeft allemaal een vergrote kans op slipgevaar.
Denk op het moment dat je het bord ziet al eens na wat je nou moet doen als je in de slip komt? Op het moment dat je slipt heb je geen tijd meer om daar over na te denken.
Na een lange periode van droogte kan bij regen ook gladheid ontstaan door het oplossen van vuil en olie op het wegdek. Dit wordt vaak onderschat en in de zomer komen de meest ernstige slip ongevallen voor.
Denk ook aan modder op het wegdek in agrarische gebieden.
Houd voldoende volgafstand en pas je snelheid tijdig aan en ga niet remmen of gas geven op het gladde weggedeeltes. Het tijdig afremmen of het op de motor afremmen door een versnelling terug te schakelen kan soms verstandiger zijn dan het gebruik van de voetrem.

Verkeersbord J21
Spelende of overstekende kinderen daar ben je voor gewaarschuwd. Let vooral ook al voor het bord en ver daarna op kinderen ze spelen niet alleen maar bij de school of speeltuin die je nadert.
Verwacht altijd dat er kinderen achter geparkeerde auto’s aanwezig zijn. Kijk door de ruiten van geparkeerde auto’s om ze tijdig op te merken. Staat er een busje tussen matig bij voorbaat al je snelheid.
Matig je snelheid en weet wat er achter je rijdt in verband met plotseling remmen of uitwijken.
Twijfel niet wanneer jij denkt dat de kinderen jou niet zien geef een geluidssignaal. Houd je voet alvast boven de rem.

Verkeersbord G03 en D04

Je moet hier rechtdoor op de autoweg. Maar verwacht toch dat er menige bestuurders zijn die toch afslaan omdat dit voor hen de kortste weg is. Vooral op autowegen en de grotere doorgaande wegen buiten de bebouwde kom zijn dit plaatsen waar je extra alert moet zijn. Op autowegen zijn dit de gevaarlijkste weggedeeltes waar toch relatief veel ernstige aanrijdingen gebeuren.
Let tijdens het naderen van z'n oversteek heel goed op of daar verkeer wil oversteken en of ze jou gezien hebben. Zeker als jij het als laatste voertuig rijdt in de rij. Kijk al wat er achter je rijdt en zoek alvast een vluchtweg en neem alvast een beetje gas terug.

Verkeersbord J25

Wordt veelal geplaatst bij onderhoud of asfalteren van de weg.
Houd rekening met schrikreacties door wegspringende steentjes. Hierdoor kun je een barst in je vooruit krijgen en jouw auto wordt behoorlijk beschadigd door steenslag aan de voorzijde.
Het gevaar zit in de overgang tussen het oude en nieuwe wegdek daar wordt weer harder gereden waar door de steentjes uit de autobanden geslingerd worden. Houdt meer dan normale volgafstand.
Tweewielers zijn extra kwetsbaar. (slipgevaar) Wil je fietser, bromfietsers of motorrijders inhalen neem dan extra passeer afstand.

Verkeersbord J27
Staat veelal in gebieden waar wild voorkomt ook staan daar vaak wildspiegels. Dit zijn bermpaaltjes met spiegeltjes welke in het donker de auto lichten weerspiegelen in de berm of struiken waardoor het wild afschrikt.  Je bent gewaarschuwd schrik dus niet als er plotseling iets oversteekt je was gewaarschuwd.
Hoe hard rijd je opdat moment? Dieren hebben een vermogen om een snelheden in te schatten tot zo'n 60 km p/u. Rijd jij harder ben je er dan van bewust dat je een extra risico loopt.
Bedenk al eens wat je zou moeten doen als eer een dier plotseling oversteekt? Remmen en of uitwijken?  Staan er bomen langs de weg is er een sloot of wijk aanwezig komen er tegenliggers dan is uitwijken absoluut geen optie.
Waarschuw bij oversteken van wild het achteropkomend verkeer door bijvoorbeeld de waarschuwingslichten aan te zetten..
Je kunt verwachten dat je voorligger ineens hard gaat remmen neem alvast  meer volgafstand dan normaal om dat op te vangen

Verkeersbord J32
Dit bord  wordt vaak geplaatst wanneer aankomende verkeerslichten niet tijdig zijn op te merken bij bochten, hellingen bijvoorbeeld.
Minder alvast wat snelheid en let goed op het achteropkomend verkeer geef indien nodig alvast een signaal met je remlichten.
Verwacht ook dat er direct na de bocht het verkeer al stilstaat. Moet je stoppen achter een ander voertuig houdt dan zoveel ruimte vrij dat je een vluchtweg hebt indien er iemand van achter aankomt die niet meer kan stoppen.

Verkeersbord G01
Je rijdt hier op een autosnelweg je mag 130 km p/u en dat word ook van jou verwacht dat je dat rijdt. Maar blijf alert op dit soort wegen een passief rijgedrag komt hier heel veel voor waardoor je situatie's laat opmerkt en traag reageert.
Je bent niet de eerste die op een autosnelweg een zitbank of een reservewiel tegen komt op de rijbaan. Heb jij op dat moment een passief rijgedrag dan dender jij er waarschijnlijk met 130 km p/u overheen. Blijf alert kijk regelmatig in je spiegels kijk eens op het dashboard hoe het met je auto gesteld is. Branden er waarschuwingslampjes hoe is het met de motortemperatuur?
Ben je er ook van bewust wanneer je op de meest linker rijstrook rijdt dat je meestal geen goede vluchtweg hebt als er iets voor jou gebeurd.

Verkeersbord J33

Bij filerijden is de meest rechtse rijstrook de veiligste. Daar heb je meestal een goede uitwijk mogelijkheid.
Geef indien nodig bij het aansluiten in de file een signaal met je alarmlichten om het achteropkomend verkeer te waarschuwen voor de aankomende file. Let op het achteropkomend verkeer wat op jou inkomt rijden.
Zoek ook een vluchtweg voor het geval dat het achteropkomend verkeer niet tijdig kan afremmen.

Verkeersbord J38

Dit bord staat er om je snelheid te minderen. Doe dat dan ook direct gas los en in de meeste gevallen remmen. (Drempels)
Let goed op het achterop komend verkeer of dat ook ziet dat jij daar remt.
Rem tijdig en rijd met geringe snelheid over de drempel. De helft van de maximum snelheid is de stel regel.
Het aanhouden van een constante rustige snelheid bevordert de doorstroming het milieu en is een behoud van je auto.

Dit was een greep uit alle borden die er zijn. Bedenk zelf ook eens bij borden waarom ze er staan en ga niet alleen van de wettelijke betekenis uit. Zoek er meer achter wat er allemaal zou kunnen gebeuren.

Nog een keer:
Als stelregel moet je aanhouden:

VERWACHT HET ONVERWACHTE.

Zodra jij jou wezenloos schrikt door het één of ander dan heb jij je niet goed voorbereidt.

VERWACHT HET ONVERWACHTE.