Snelheden

Snelheid is nog steeds een veel besproken onderwerp.
De meeste mensen hebben geen idee met hoeveel meter per seconde ze rijden en wat voor krachten daarbij vrij kunnen komen.
Besef goed dat autorijden één van de gevaarlijkste dingen is die je doet in jouw leven.
Er vallen nergens zoveel doden en gewonden als in het verkeer.
Daarvan is onderschatting van de snelheid één van de hoofd oorzaken.

Houd je aan de voorgeschreven maximum snelheden.

Binnen de bebouwde kom:- 50 km p/u
Woonerven:-------------------- 15 km p/u
Buiten de bebouwde kom:-- 80 km p/u
Autowegen:--------------------100 km p/u
Autosnelwegen:---------------130 km p/u

Onder normale omstandigheden rijd je op een weg de daarvoor geldende maximum snelheid.
Daarbij aanpassend aan het overige gelijksoortige verkeer.

Binnen de bebouwde kom:

Grote doorgaande wegen  50/70 km p/u
Kleinere doorgaande wegen 40/50 km p/u
Smalle wegen in de bouw  15/30 km p/u (woonerf of 30 km zone)

Je moet de snelheid aanpassen aan bepaalde omstandigheden zoals: verkeersdrukte, weersomstandigheden, staat van het wegdek, aard van de weg, toestand van het voertuig.

Verkeersdrukte:

Wanneer er meer verkeersaanbod is wordt het overzicht op de weg meestal minder en moet jij je snelheid aanpassen.

Weersomstandigheden:

Vaak zie je automobilisten gewoon dezelfde snelheid aanhouden als het hard regent of mistig is.
Niet rekening houdend met dat hun remweg wel terdege langer wordt bij een nat wegdek.
In zo'n geval moet jij je snelheid aanpassen en je volgafstand vergroten.
De meest ernstige slip ongevallen gebeuren dan ook in de zomer.
Wanneer het na een langdurige periode van droogte het ineens hard gaat regenen gaan olie en rubber resten van de banden die in deze lange droge periode op het wegdek zijn terecht gekomen oplossen in het regenwater en het is daardoor spekglad.
Wanneer je op het wegdek plassen water ziet staan met schuim er op dan is dat hoogst waarschijnlijk een olie en rubber mengsel oppassen dus.

Wanneer het hard waait of stormt houdt dan rekening met ruk- en zijwinden wanneer je bossen, huizen, vrachtauto's en dergelijke voorbij rijdt.
Houd rekening met vallende takken uit bomen.
Sneeuw, ijzel, hagel, en dergelijke winterse omstandigheden maken het wegdek stukken gladder.
Je moet je snelheid behoorlijk verminderen en de volgafstand behoorlijk vergroten.
Stelregel is dat jij de snelheid halveert en de volgafstand verdubbelt.
Vermijdt in zo'n situatie om hardt te remmen je kunt doordat  harde remmen in een slip verzeilt raakt.

Staat van het wegdek:

Let op gaten, kuilen en andere oneffenheden in het wegdek.
Met wat voor verharding van het wegdek hebt je te maken.
Klinkers zijn over het algemeen gladder dan asfalt en Z.O.A.B. kan als het ijzelt of vriest behoorlijk gladder zijn dan normaal asfalt.
Maar ook een nieuw wegdek van Z.O.A.B. geeft in de eerste periode een langere remweg. (vergroot je volgafstand in zo'n situatie)
Plassen water op het wegdek kunnen aquaplaning veroorzaken.
(de banden kunnen het water niet meer verwerken en je hebt geen contact meer met het wegdek en drijft als het ware.)
Wanneer jij verneemt dat je met aquaplaning te doen hebt moet je direct het gas loslaten en niet remmen.
Zand of blubber op het wegdek kunnen er voor zorgen dat je in slip terecht komt.
Zorg dat jij van te voren je snelheid vermindert en vooral niet remmen in het zand of de blubber.

Aard van de weg:

Wat voor weg is het in verband met de voorrangsrangorde is het een bochtige weg een smalle weg of een onoverzichtelijke weg enzovoort.
Rijd je binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom.
Dit kun je bijvoorbeeld zien aan de plaats waar het bord voorrangsweg staat bij de kruising.
Binnen de bebouwde kom staat het bord voorrangsweg voor de kruising en buiten de bebouwde kom staat het bord achter de kruising.
Woon- of leef- winkel- en recreatiegebieden zijn over het algemeen 30 km p/u zone's.

Je kunt het meestal ook zien aan de belijning op het wegdek.
Is er binnen- of buiten de bebouwde kom een middenstreep op de rijbaan dan mag je daar respectievelijk 50 km p/u, en 80 km p/u.
Staan er buiten de bebouwde kom aan weerszijde van de rijbaan een onderbroken kantstreep en geen middenstreep dan duidt dat op een 60 zone.
Op een autoweg is er een groene middenstreep. (Zie afbeeldingen hier naast)

Staat van het voertuig:

In welke staat verkeert het voertuig is die technisch in orde?
Of zijn er een aantal mankementen die het rijgedrag van het voertuig nadelig beïnvloeden.
Slechte of kapotte schokdempers, slechte remmen, slechte banden of geen goede bandenspanning, belading van het voertuig, enzovoort.
Met dit soort zaken moet je rekening houden om sw snelheid te bepalen.

Hieronder een schema van hoeveel meter per seconde u aflegt per km p/u.

km per uur ------------ aantal meters per seconde
30 km p/u ------------------- 9 meter
50 km p/u ------------------ 14 meter
70 km p/u ------------------ 19 meter
80 km p/u ------------------ 22 meter
100 km p/u ----------------- 28 meter
120 km p/u ----------------- 33 meter

Deze afstanden kun je ook gebruiken bij het inschatten van het andere verkeer bij kruisingen of je er voorlangs kunt of als je het moet voorlaten gaan. Met al dit soort zaken hoor je rekening te houden om daar je snelheid op aan te passen.