Machtiging rijschool

Lees voordat jij de machtiging uitvoert eerst deze gezondheidsverklaring door.
Je moet alle vragen met Nee kunnen beantwoorden.
Als jij één van de vragen met Ja moet beantwoorden neem dan eerst contact met ons op.
Op de website www.mijn .cbr.nl moet je zelf de gezondheidsverklaring invullen en betalen anders kan er geen praktijkexamen voor jou worden aangevraagd.

Voor het machtigen van jouw praktijkexamen en de aanvraag van de gezondheidsverklaring: www.mijn.cbr.nl
Hiervoor heb je ons rijschoolnummer nodig: 1170W1
LET OP: Je kunt met de webbrowser Google Chrome mogelijk geen machtiging uitvoeren.
Kies daarvoor een andere browser bij voorkeur Internet Explorer.

6