Het links afslaan

voorsorteervaklinks

Het afslaan een onderdeel wat zich afspeelt bij kruisingen en waar ook veel fouten worden gemaakt.
Bij het afslaan moet je eerst in de spiegels en de dode hoek kijken daarna de richtingaanwijzer aanzet en dan ga je voorsorteren.

Let wel op waar en wanneer je in de spiegels kijkt.
Je moet niet beginnen met spiegels kijken als je net een bocht in gaat, jij je net ter hoogte van een kruising bevindt of als er een tegenligger nadert waardoor het erg smal wordt. Ga tijdens het spiegels kijken het gas eventueel al wat minderen.

Klik hier voor het spiegels kijken bij het afslaan.

Wanneer je 50 km p/u rijdt begin dan zo ongeveer 150 a 200 meter voor de kruising met het kijken.
Kijk voor dat je de richtingaanwijzer aanzet eerst in de binnenspiegel, voor, linker buitenspiegel en links naast je.
Laat het links naast je kijken niet ontaarden in links achterom kijken en zorg dat je rug in de stoel blijft.

In de binnenspiegel kijk je naar wat voor verkeer er achter jou rijdt.
Let speciaal op het verkeer wat achter je rijdt en al bezig is om jou in te halen.
Iemand die jou met hoge snelheid van achter nadert kan al bezig zijn om jou in te halen
In zo'n geval mag je de richtingaanwijzer niet naar links aanzetten.

Nu ga je voor je kijken of de auto nog in een rechte lijn blijft rijden. (Aandachtspunt)
Je kunt nu ook alvast over de kruising gaan kijken of daar recht doorgaand verkeer aanwezig is.
Let daarbij vooral goed op de fietspaden en voetpaden die links naast de rijbaan liggen.

Kijk in de linker buitenspiegel of er verkeer is wat jou aan met het inhalen is en kijk naar het fietspad.
Kijk links naast je (dode hoek) of zich daar enig verkeer bevindt.
Zet nu als je daarbij geen ander verkeer hindert de richtingaanwijzer aan naar links.
Let op of er voor de weg die je wil inslaan niet nog een straat is om misverstanden te voorkomen.

102

Nu ga je voorsorteren.
Op rijbanen met verkeer in beide richtingen sorteer je voor tegen het midden van de rijbaan.
Is het een smalle rijbaan ga dan niet voorsorteren je rijdt immers al tegen het midden van de rijbaan.
Rijd je op een éénrichtingsweg of op een weg met gescheiden rijbanen ga dan helemaal naar links voorsorteren.
Indien er voorsorteerstroken zijn kies dan de juiste strook.
Zijn er twee voorsorteerstroken voor linksaf neem dan de meest rechts gelegen voorsorteerstrook voor linksaf.

Kijk nu tijdens het naderen links, voor en rechts over de kruising.
Kijk vooral goed de weg in waar je in wil rijden of deze vrij is en let op de verkeersborden die direct aan het begin van de straat staan.

Kijk circa 10 a 15 meter voor de kruising ter nacontrole nog een keer in de linker buitenspiegel en links naast je.
Tijdens het naderen opletten waar jij je eventueel moet opstellen of waar je langs moet rijden.
Let goed op of jij je tussen het fietspad en de rijbaan kunt opstellen.

Het werkelijke afslaan gebeurt met een snelheid van 15 a 25 km p/u als de kruising te overzien is.
Is het een onoverzichtelijk kruispunt dan moet je stapvoets naderen met ingetrapte koppeling. (5 km p/u)

Klik hier voor een afbeelding van de nacontrole bij het links afslaan.

Rem je snelheid tijdig af tot zo'n 15 a 25 km p/u.
Kijk tijdens het remmen in de binnenspiegel.
Schakel altijd terug naar de tweede versnelling.
(Begin zo'n 50 a 100 meter voor het afslaan met het terugschakelen.)
Laat het koppelingspedaal voor de bocht omhoog komen zodat je met een gekoppelde motor door de bocht rijdt.

Kijk door de bocht of daar de rijbaan voor jou vrij is en let op de verkeersborden die aan het begin van de straat staan.
Regel je snelheid zo dat je zo min mogelijk hoeft stil te staan.

Wanneer een fietspad of voetpad meer dan 6 meter van de rijbaan verwijdert is hoort het niet meer bij de weg.
Je hoeft het verkeer wat zich op het fietspad dan wel voetpad bevindt niet voor te laten gaan.
Let tijdens het naderen op of er een verkeersbord nadering voorrangsweg of haaientanden bij het fietspad staan.
In zo'n geval heb je ook voorrang op het verkeer op het fietspad.

Is de kruising geregeld door middel van verkeerslichten let dan op of er een pijl in het verkeerslicht staat.
Indien er geen pijl in het verkeerslicht aanwezig is moet je rekening houden met eventueel recht doorgaand verkeer op dezelfde weg, en verkeer wat de kortste bocht heeft. Ook het fietspad en trottoir naast je kunnen dan tegelijkertijd groen licht met jou hebben.

Let in deze situatie bijzonder goed op het verkeer wat rechtdoor op dezelfde weg gaat en wat de kortste bocht heeft.

( LET OP DIT IS EEN GEVAARLIJKE SITUATIE)

De plaats op de weg waar je langs moet rijden bij het links afslaan geeft nog wel eens problemen.

Klik hier voor een uitleg waar je langs moet rijden bij het links afslaan.


verkeerslichten

Klik hier voor een volledig overzicht voor het links afslaan.